2017.06.15 වන දින සෝමවංශ අමරසිංහ මහතාගේ ගුණ සමරු උත්සවය

2017.06.15 වන දින සෝමවංශ අමරසිංහ මහතාගේ ගුණ සමරු උත්සවය අමතා පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් කරන ලද දේශනය කොළඹ මහජන පුස්ථකාල ශ්‍රවණාගාරය.

Video courtesy www.viyathmaga.com