දේවාලයේ දෙවියන්ව වැස්සට විසි කළේ ඇයි?

අරසේකරයන්ගේ “සභ්‍යත්ව රාජ්‍යයක් කරා” කෘතිය එළිදැක්වූ අවස්ථාවේ පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ නාහිමිපාණන් විසින් පැවැත්වූ අනුශාසනාව.

Video courtesy www.yuthukama.com