කලාකරුවන් විසින් 2017-09-08 වන දින ධර්මායතනයේදී පවත්වන ලද විශේෂ පුවත්පත් සාකච්ඡාව

ශ්‍රී ලංකාවේ කලා ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පීන් හා ශිල්පිනියන්, ගායක ගායිකාවන්, සංගිතඥයින්, චිත්‍රපට හා ටෙලිනාට්‍ය අධ්‍යක්‍ෂකරුවන් මෙන්ම නිෂ්පාදකවරුන් අති විශාල පිරිසක් පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ ස්වාමීන්වහන්සේට කරන ලද අපහාසයට විරුද්ධව උන්වහන්සේ බැහැදැකීමට ධර්මායතනය වෙත පැමිණ ඔවුන්ගේ කණගාටුව ප්‍රකාශ කළ අතර, උන්වහන්සේට සහයෝගය දක්වමින් උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් පුවත්පත් සාකච්ඡාවක් 2017-09-08 වන දින පවත්වන ලදී.